PROGRAMOVERSIKT

Hotell i særklasse

Hotell i særklasse

lørdag 15. april kl 11:00 - 16:00, Sentralbadet Litteraturhus

Hotel Hardanger og dei andre hotella med Jess sin signatur.

Hotel Hardanger i Odda har sidan 1896 stått som eit lysande døme på hotellarkitektur i særklasse, sjølv no, snart 50 år etter at det vart rive. Samstundes står det også som eit døme på ein opprivande, tøff og sår kamp om kulturverdiar i Odda.
Arkitekten bak bygget, Hans Heinrich Jess er ikkje like kjend som hotellet. Men det er stryningen Edvard Faleide i ferd med å endra på. Gjennom grundige søk etter kjelder og intense studiar av foto og bygningshistorie, arbeider han med arkitekt Jess sin samla historie. Faleide held to foredrag om Jess denna dagen.

Les meir om arrangementet på Facebook.