PROGRAMOVERSIKT

Litteratursymposiet: GUDSPARTIKKELEN

Litteratursymposiet: GUDSPARTIKKELEN

lørdag 7. oktober kl 18:00 - 19:30, Odda Kino

Kva er eigentleg skilnaden mellom fysikkens «big bang» og Guds «bli lys»?

Tru og vitskap blir ofte sett opp som motsetnader. Vitskapen byggjer på fornuft, teoriar og eksperiment, mens trua byggjer på mytar, tradisjon, gamle heilage skrifter og dogme. Men det er ikkje sikkert motsetnaden går slik når det kjem til stykket. For når vi nærmar oss det ukjende, slik vi gjer det i partikkelfysikken til dømes eller i astrofysikken, så er det som om vitskap og tru nærmar seg kvarandre igjen. 

Inngang:
Ordinær: kr. 460
Student: kr. 235
Billettar kan kjøpast på TicketCo.