snakkeboble2

LÅTEFOSS

la%CC%8Atefossbilde
 

Låtefoss er ein av dei mest besøkte naturattraksjonane i Noreg! Fossen ligg rett ved rv.13 i Oddadalen. Fossen er delt i to løp og vert difor også kalla "tvillingfossen".
 

Låtefoss er den mest kjende av fossane i Oddadalen, som har fleire flotte fossar på ei strekning på ca 10 km. Fossen er 165 meter høg. Rv. 13 kryssar den nedre delen av fossen på ei steinkvelvbru. Låtefoss var eit ynda reisemål for engelske og tyske turistar som besøkte Odda på 1800-talet, og byrjinga av 1900-talet. For å koma til fossen vart turistane skyssa med hest og kjerre frå fjorden og opp langs Sandvinsvatnet og vidare opp Oddadalen til Låtefoss. Det låg også eit lite hotell ved fossen. Om ein fyl stien på sørsida av fossen kan ein gå opp til der hotellet låg tidlegare. I dag ser ein berre restane etter hotelltomta.