snakkeboble1

RØLDAL STAVKIRKE

r%C3%B8ldalstavbilde

Kyrkja vart bygd på 1200-talet, og er kjend for sitt spesielle krusifiks. Etter segna sveittar det kvar jonsoknatt og folk trudde sveitten hadde lækjande kraft.
 

 Røldal var i høgmiddelalderen det viktigaste pilgrimsmålet i Noreg etter Nidarosdomen. Ved jonsoktider vert det kvart år skipa til pilgrimsvandring til stavkyrkja. Kyrkja er enno i vanleg bruk, og om sommaren kan ein få omvisning.

NYHETER